Verdieping

Wij hebben de waarheid niet in pacht. Tech & Leven zal nooit trachten de bijbel te herschrijven, wel willen we inzicht geven in de kennis die hierin te vinden is. Concreet vertaalt zich dat naar duidingsartikels die een actueel onderwerp uitlichten en proberen te verklaren. Daarnaast gaan we op zoek naar extra bronnen, zodat de lezer steeds een zo volledig mogelijk beeld krijgt over het onderwerp.

Rust zacht, iTunes

16 juni 2019 Verdieping 0 reacties

Het nakende pensioen van muziekdienst iTunes illustreert niet alleen hoe belangrijk Apple altijd was voor onze muziekconsumptie, maar ook hoe we verder evolueren naar een dienstenmodel. Een terugblik.